Pre pohyb medzi fotkami klikni na ľavý alebo pravý kraj fotky.