Fungujeme aj v zime!

Aerodrome Jasna funguje aj v zime, vzletová/pristávacia dráha a rolovacie dráhy sa odhŕňajú.

 Galéria